Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2021
Mức lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

Lượt xem: 164

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* Làm việc tại nhà máy ở Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam, có chỗ ăn ở cho CB ở xa.

1. Tiếp nhận Kế hoạch sản xuất từ Tổng Công ty và Ban Giám đốc Nhà máy; phối hợp với các Xưởng/phòng ban có liên quan lập, phân bổ, lên dự toán kế hoạch sản xuất Công ty đưa ra; chủ trì hoạch định quá trình tạo sản phẩm (mục tiêu chất lượng và các yêu cầu đối với sản phẩm; kế hoạch tổ chức thực hiện, kế hoạch nguồn lực, kế hoạch kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm; kế hoạch giao việc cho Xưởng sản xuất.

2. Tổ chức phân bổ và điều phối kế hoạch sản xuất; hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát các quá trình sản xuất trên cơ sở tuân thủ, các Quy trình, quy phạm, mục tiêu của dự án và hệ thống kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất đã phê duyệt;

3. Phối hợp với các Xưởng/Phòng giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý các sản phẩm không phù hợp.

4. Tổ chức thống kê, tổng hợp kết quả sản xuất và lập báo cáo đánh giá kết quả sản xuất định kỳ theo Quy định;

5. Chủ trì việc bàn giao, kiểm kê, giám sát Nguyên – Nhiên vật liệu, men hóa chất;

6. Thống kê, phân loại và xác định Nguyên – Nhiên vật liệu, men hóa chất. Tổ chức kiểm soát Quy trình sản xuất đã thực hiện đúng định mức Công ty đưa;

7. Chủ trì và phối hợp với các Xưởng/Phòng ban có liên quan thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến trong quá trình sản xuất;

8. Theo dõi, thống kê, phân tích năng suất sản xuất và đề xuất các biện pháp nâng cao năng suất;

9. Chủ trì xây dựng hệ thống định mức nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật ; tham gia vào quá trình tổ chức.

10. Hàng năm tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng theo sự phân công của Giám đốc Công ty;

11. Chủ trì soạn thảo và trình Giám đốc Công ty phê duyệt các văn bản và tài liệu quản lý nội bộ trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ; các chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác theo quy định của Công ty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
  • Tốt nghiệp Đại học các ngành nghề liên quan
  • Thành thạo excel, tin học văn phòng
 2. Kỹ năng:
  • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên
  • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
  • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
  • Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề
 3. Kinh nghiệm:
  • Ít nhất 05 năm quản lý Phòng kế hoạch sản xuất ở công ty sản xuất;
 4. Phẩm chất cá nhân:
  • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc;
  • Trung thực, nhiệt tình công tác;
  • Năng động, nhạy bén, chủ động trong công việc

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: 30 - 45
 • Xin lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại QUANGNAM92.COM" khi nộp hồ sơ để được ưu tiên
Việc làm lương cao

Việc làm theo ngành nghề

Cẩm nang xin việc